Home / Bảng Giá
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
DỊCH VỤ CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉGIÁ TIỀN
LIỆU TRÌNH
5 – 10 Buổi
LIỆU TRÌNH
10 – 15 Buổi
LIỆU TRÌNH
26 Buổi
TẮM BÉ CƠ BẢN
( 60 – 70 phút )
(Massage, tắm bé, hơ lá trầu, CS rốn, CS vết thương cho mẹ…)
110.000vnđ1.067.000vnđ
10 buổi
(Đã giảm 3%)
1.567.500vnđ
15 buổi
(Đã giảm 5%)
2.574.000vnđ
26 ngày
(Đã giảm 10%)
TẮM BÉ TOÀN DIỆN
( 80 – 90 phút )
(Massage, tắm bé, CS rốn, CS vết thương cho mẹ….
Kết hợp bộ sản phẩm cao cấp Tanamera, Bio Bio Baby)
150.000vnđ

1.455.000vnđ
10 buổi
(Đã giảm 3%)
2.137.000vnđ
15 buổi
(Đã giảm 5%)
3.510.000vnđ
26 buổi
(Đã giảm 10%)
LIỆU TRÌNH BẦU THƯ GIÃN
( 90 phút )
200.000vnđ970.000vnđ
10 buổi
(Đã giảm 3%)
1.900.000vnđ
10 buổi
( Đã giảm 5%)
3.600.000vnđ
20 buổi
( Đã giảm 10%)
LIỆU TRÌNH BẦU CAO CẤP
( 120 phút )
270.000vnđ1.309.500vnđ
5 buổi
( Đã giảm 3%)
2.565.000vnđ
10 buổi
( Đã giảm 5%)
4.860.000vnđ
20 buổi
( Đã giảm 10%)
PHỤC HỒI CƠ BẢN
[ Chăm sóc phục hồi mẹ sau sinh ]
( 90 – 120 phút)
230.000vnđ2.231.000vnđ
10 buổi
( Đã giảm 3%)
3.277.000vnđ
15 buổi
( Đã giảm 5%)
5.382.000vnđ
26 buổi
(Đã giảm 10%)
CHĂM SÓC VÓC DÁNG
[ Chăm sóc vóc dáng cho mẹ sau sinh ]
( 120 – 150 phút )
310.000vnđ3.007.000vnđ
10 buổi
( Đã giảm 3%)
4.417.000vnđ
15 buổi
(Đã giảm 5%)
7.254.000vnđ
26 buổi
(Đã giảm 10%)
CHĂM SÓC TOÀN DIỆN
[ Chăm sóc toàn diện cho mẹ sau sinh ]
( 150 – 180 phút )
370.000vnđ3.589.000vnđ
10 buổi
(Đã giảm 3%)
5.272.500vnđ
15 buổi
(Đã giảm 5%)
8.658.000vnđ
26 buổi
(Đã giảm 10%)
GIẢM EO SAU SINH
[ Gỉam eo cho mẹ sau sinh ]
( 90 phút )
210.000vnđ2.037.000vnđ
10 buổi
(Đã giảm 3%)
2.992.500vnđ
15 buổi
(Đã giảm 5%)
4.914.000vnđ
26 buổi
(Đã giảm 10%)
THÔNG TẮC TUYẾN SỮA
( 70 – 90 phút )
190.000vnđ903.000vnđ
5 buổi
(Đã giảm 5%)
1.710.000vnđ
10 buổi
(Đã giảm 10%)
….…
Loading...